דף החירום של כפר קיש

    מערכת לדיווח אירועים בחירום

    רק החברים באחד מצוותי החירום רשאים להוסיף דיווח

    טבלת אירועים

    מדווח/ת:
    תיאור האירוע: