כפר קיש זה הבית שלי


מערכת חירום - כפר קיש

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  דיווח:

  ממלאי תפקיד בחירום

  הנהגת הישוב

  ועד מקומי
  קרמר אביבפרץ אדיר - גזברארבסמן ניראדמוני עירן - יו"ר ועד מקומיסתם איתמר
  מזכירות
  אדמוני עירן - יו"ר ועד מקומי

  מטה חירום

  צחי
  פריימן אביעדפוקס דוד - יו"ר צח"ידרורי צביקה - סגן יו"ר צח"י
  צחי ביטחון
  אטיאס דוד - סגן ראש צוות ביטחוןשנהב סהר - ראש צוות ביטחון
  צחי כיבוי
  הוכשטטר מכאל - צוות תגובה כיבוי
  צחי ציוד מכני הנדסי
  קינן בר גיל - צוות תגובה צמ"ה

  לוגיסטיקה

  צחי חילוץ

  רפואה

  צחי בריאות
  לבני דורית - ראש צוות רפואה

  רווחה

  צחי רווחה
  סתמ הגר - צוות רווחה

  חינוך ותרבות

  צחי חינוך
  מאירי טובה - סגן ראש צוות חינוךקדמון ליז - ראש צוות חינוך

  מידע לציבור

  צחי מידע לציבור
  בודואן דניאל - ראש צוות תקשורת