כפר קיש זה הבית שלי


דו״ח הביקורת והתייחסות הוועד המקומי.

ועד מקומי (09/09/2020 14:54)

תושבים יקרים,

מצ״ב לעיונכם דו״ח ועדת ביקורת והתייחסות הוועד המקומי.

 

 

בברכה,

עירן אדמוני

יו״ר ועד מקומי.

מסמכים מצורפים להודעה זו: