כפר קיש זה הבית שלי


משפחת כפר קיש משתתפת בצער

ועד מקומי (18/02/2021 17:17)
מודעת אבל מלכה אבירם

משפחת כפר קיש משתתפת בצערה של משפחת אבירם

על פטירתה של מלכה אבירם

אתכם באבלכם , שלא תדעו עוד צער

פרטים על מועד ההלוויה במודעה המצורפת

משפחת כפר קיש.