כפר קיש זה הבית שלי


הודעה מהמועצה - פיקוח סביבתי.

ועד מקומי (27/04/2021 16:25)

מצ"ב הודעה מהמועצה. 

מסמכים מצורפים להודעה זו: