כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 21.11.2022

ועד מקומי | עדכון אחרון:  23/11/2022 07:50

מסמכים מצורפים להודעה זו: