כפר קיש זה הבית שלי


קישור לטקס הדלקת משואות-כפר קיש.

(28/04/2020 18:43)
דגל ישראל

קישניקים יקרים, מצ"ב קישור לטקס הדלקת המשואות.

תהנו, 

https://drive.google.com/open?id=1EdzaNf7BF_TDGjkmo6bBBgvqSRGG3iJP