כפר קיש זה הבית שלי


חזרה ללימודים - עדכון המועצה

ועד מקומי (01/05/2020 17:08)

תושבים יקירים

מצ"ב מכתב מראש המועצה בנוגע לחזרה ללימודים.

אנא עברו עליו.

בברכת שבת שלום.

מסמכים מצורפים להודעה זו: