כפר קיש זה הבית שלי


מכתב מהמועצה - שינוי מדיניות והידוק אכיפה

(12/05/2020 14:33)

תושבים יקרים שימו לב ,

מצורף מכתב מהמועצה בדבר הידוק האכיפה כנגד תושבים המפרים את תקנות העזר בתחומי הגזם, פינת המחזור וכלבים משוטטים.

אנא קיראו בעיון ופעלו בהתאם להנחיות

בברכה,

הוועד המקומי.

מסמכים מצורפים להודעה זו: