כפר קיש זה הבית שלי


סכנת שריפות - נא תשומת ליבכם

ועד מקומי (05/06/2020 14:24)
סכנת דליקות

תושבים יקרים שימו לב,

מזג האוויר השרבי, החום הכבוד והעובדה שבקרבתנו 

שטחים רבים עם עשבייה דליקה, מעלים את הסכנה לדליקות. אנא גלו עירנות ודווחו מיידית לכיבוי אש במידת הצורך. 

אנו, חברי הוועד מקומי, פונים שוב אל בעלי הנחלות / מגרשים - אנא דאגו לניקיון השטחים מעשבייה - מעבר לכך שזו חובה חוקית, יש כאן חובה מוסרית לשמירה על שלום הציבור והתושבים.