כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:27/02/2023
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ,ניר ארבסמן,איתמר סת"מ, נועם תבור, יורם מאירי
תאריך פרסום:07/03/2023 12:45
עדכון אחרון:07/03/2023 12:45

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: