כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:13/02/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ, ניר ארבסמן, עמית אפריק, יעל בודואן, אלי דהן
חסרים:נועם תבור
תאריך פרסום:18/02/2020 20:48
עדכון אחרון:18/02/2020 20:49

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: