כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:16/04/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ, ניר ארבסמן, עמית אפריק, יעל בודואן נועם תבור-נציג מליאה, אלי דהן-מבקר המועצה, דודי פוקס –יו"ר צח"י, צביקה דרורי-סגן יו"ר צחי, סהר שנהב – רב"ש
תאריך פרסום:02/06/2020 18:00
עדכון אחרון:02/06/2020 18:00

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: