כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:08/06/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ, ניר ארבסמן, יעל בודואן
חסרים:נועם תבור
תאריך פרסום:08/06/2020 22:54
עדכון אחרון:09/06/2020 12:56

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: