כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:17/06/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ, ניר ארבסמן, יעל בודואן
תאריך פרסום:17/06/2020 21:33
עדכון אחרון:17/06/2020 21:33

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: