כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:21/07/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אביב קרמר, ניר ארבסמן, יעל בודואן, גלעד כהן ינון, דפנה כהן סמל
חסרים:אדיר פרץ, נועם תבור
תאריך פרסום:24/07/2020 12:51
עדכון אחרון:24/07/2020 12:51

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: