כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:01/09/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ, ניר ארבסמן, אביב קרמר, נועם תבור, סהר שנהב, דודי פוקס
חסרים:יעל בודואן
תאריך פרסום:02/09/2020 11:09
עדכון אחרון:02/09/2020 11:09

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: