כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:01/10/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ, ניר ארבסמן
תאריך פרסום:01/10/2020 23:55
עדכון אחרון:01/10/2020 23:56

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: