כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:08/11/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ, ניר ארבסמן, אביב קרמר, אהרון לפיד
תאריך פרסום:09/11/2020 11:01
עדכון אחרון:09/11/2020 11:02

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: