כפר קיש זה הבית שלי


פרוטוקול ישיבת ועד

אסמכתא:פרוטוקול
תאריך:05/12/2020
נוכחים :עירן אדמוני, אדיר פרץ,ניר ארבסמן, אביב קרמר
תאריך פרסום:06/12/2020 18:03
עדכון אחרון:06/12/2020 18:04

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: