כפר קיש זה הבית שלי

מעיין עין סרה

מסמך מצורף

נביעת מים טבעית שהתגלתה על ידי תושבי הכפר. בהחלטה של ועדת פני הכפר בשיתוף רשות ניקוז החלו עבודות פיתוח סביבתי ובניה של המעיין.