מעיין עין סרה

נביעת מים טבעית שהתגלתה על ידי תושבי הכפר. בהחלטה של ועדת פני הכפר בשיתוף רשות ניקוז החלו עבודות פיתוח סביבתי ובניה של המעיין.